Temeljne kvalifikacijePridobitev temeljne kvalifikacije za voznike tovornih vozil in avtobusov
Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, ukinjen z dnem 10.9.2008 in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase, z dnem 10.9.2009.

Pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase.

Postopek pridobitve temeljne kvalifikacije
Temeljne kvalifikacije lahko pridobite na tri načine:

A) Kandidat uspešno zaključi srednje poklicno izobraževanje za voznika vozil v cestnem prometu. Izobraževalna organizacija mu poleg zaključnega spričevala izda še spričevalo o pridobljeni TK.

B) Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij:
v obliki obveznega tečaja, ki traja najmanj 140 ur, praktični izpit in  pisni izpit.

C) Preizkus znanja:
praktični preizkus znanja, ki traja vsaj 2 uri, teoretični preizkus znanja, ki traja 180 minut in je sestavljen iz dveh delov:
vprašanja, ki vključujejo več možnih odgovorov ter vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor, študija primera.