Vožnja s spremljevalcemVožnja z spremljevalcem-zaželjena pridobitev ,kajti po raziskavah nekateri evropskih držav z večletno tradicijo tega sistema se močno izboljšuje znanje in varnost mladih voznikov.

Oseba starejša od 16 let sme voziti motorno vozilo B kat, če predhodno opravi zdravniški pregled, izpit prve pomoči, teoretični del izpita pred pristojno izpitno komisijo, ter v šoli vožnje konča praktični program usposabljanja. Minimalno moraopraviti 20 ur.

Tak voznik mora vozit pod nadzorom spremljevalca, kateri je vpisan v evidenčni karton vožnje, starega najmanj 27 let s 5 letnim vozniškim stažem in ne sme imeti več kot 5 kazenskih točk. Med vožnjo s spremljevalcem mora imeti na vozilu zeleno L tablico katero dobi v naši šoli vožnje.

Pri dopoljnenih 18 letih tako opravi še samo praktični del izpita.